WhatsApp Messenger.Συμβουλές για καλύτερη χρήση

Αν και στην Ελλάδα το Viber δείχνει να είναι πιο δηµοφιλές, παγκοσµίως το WhatsApp έχει διαθέτει εγκατεστηµένη βάση 1 δισ. χρηστών. Είναι εύκολο να δει κανείς γιατί η συγκεκριµένη εφαρµογή ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων είναι τόσο δηµοφιλής: επιτρέπει τη δωρεάν ανταλλαγή µηνυµάτων και πραγµατοποίηση κλήσεων, ενώ χάρη στην “ελαφριά” της φύση λειτουργεί ακόµα και σε παραδοσιακά κινητά τηλέφωνα, σε αντίθεση, για παράδειγµα, µε το Facebook Messenger. Επιπλέον, δεν συνδέεται µε καµία άλλη υπηρεσία, όπως συµβαίνει µε το Messenger και άλλες.

Οι δύο εφαρµογές µοιράζονται ένα ακόµα κοινό χαρακτηριστικό, τον ιδιοκτήτη τους, αφού η Facebook αγόρασε το WhatsApp πριν τρία χρόνια, έναντι των 19 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Αρχικά, το ποσό φάνηκε µεγάλο, όµως στην πορεία η κίνηση αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχηµένη από πολλές απόψεις. Το WhatsApp είναι η πλέον διαδεδοµένη εφαρµογή ανταλλαγής µηνυµάτων εκτός Ηνωµένων Πολιτειών, οπότε µία πιθανή εξαγορά της από άλλη εταιρεία θα δηµιουργούσε εµπόδια στον στόχο της Facebook να κυριαρχήσει στον τοµέα. Άλλωστε, ήταν πρόσφατη η αποτυχία εξαγοράς του Snapchat, το οποίο εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ενώ το Facebook, µέσω του Instagram, κάνει ό,τι µπορεί για να αντιγράψει σχεδόν κάθε του χαρακτηριστικό.

Δεδοµένου λοιπόν ότι οι εφαρµογές instant messaging είναι µακράν αυτές που χρησιµοποιούνται περισσότερο στα smartphones, η Facebook εξασφάλισε για αρκετό καιρό ακόµα ότι ο µεγαλύτερος όγκος µηνυµάτων παγκοσµίως θα διακινείται µέσω της πλατφόρµας του. Παράλληλα, όπως συνέβη και µε το Instagram, από την εξαγορά του και έπειτα, το WhatsApp έχει να επιδείξει αύξηση της βάσης χρηστών του και προσθήκη πολύ µεγάλου αριθµού νέων χαρακτηριστικών.

Σε χώρες όπως η Ινδία, το WhatsApp έχει πάψει να αποτελεί µία απλή υπηρεσία ανταλλαγής µηνυµάτων, αφού χρησιµοποιείται ακόµα και για επαγγελµατικούς σκοπούς επικοινωνίας. Για όποιον σκοπό και να χρησιµοποιείτε το WhatsApp, σας έχουµε κάποιες συµβουλές ώστε να εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητές του στον µέγιστο δυνατό βαθµό [µε βάση την έκδοση 2.16.392].

Ιδιωτικότητα

Μπορεί, για προσωπικούς λόγους, να µη θέλετε να εµφανίζονται πολλές πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας στο WhatsApp. Σε αυτή την περίπτωση, πηγαίνετε στο πεδίο Privacy, ακολουθώντας τη διαδροµή Settings > Accounts > Privacy [Ρυθµίσεις > Λογαριασµός > Απόρρητο]. Εκεί µπορείτε να ορίσετε αν θα φαίνεται η φωτογραφία του προφίλ σας, το status σας, η ένδειξη της τελευταίας χρονικής στιγµής που συνδεθήκατε καθώς και οι αναφορές παράδοσης.

Στην περίπτωση των δύο τελευταίων επιλογών, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι, αν τις απενεργοποιήσετε, δεν θα µπορείτε ούτε εσείς να λαµβάνετε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τους άλλους.

Backup

Για να αποθηκεύσετε τις συνοµιλίες σας, το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τη διαδροµή Settings > Chats > Chat Backup > Backup Now[Ρυθµίσεις > Συνοµιλίες > Αντίγραφο συνοµιλίας > Αντίγραφο]. Με αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργήσετε αντίγραφα των µηνυµάτων και των αρχείων εικόνας και βίντεο [για το δεύτερο υπάρχει σχετική επιλογή πιο κάτω στην ίδια οθόνη] στο Google Drive και νατα επαναφέρετε µετά από πιθανή επανεγκατάσταση του WhatsApp.

Επισήµανση µηνυµάτων

Υπάρχει κάποιο µήνυµα στο οποίο θέλετε να έχετε εύκολη πρόσβαση, είτε γιατί το θεωρείτε χρήσιµο είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο; Μπορείτε να το επισηµάνετε µε ένα αστέρι κρατώντας πατηµένο το εν λόγω µήνυµα κι επιλέγοντας το εικονίδιο του αστεριού.

Για να δείτε τα µηνύµατα που έχετε επισηµάνει µε αυτόν τον τρόπο, απλώς πηγαίνετε στις ρυθµίσεις, στο πεδίο Starred Messages [Μηνύµατα µε αστέρι].

Πες το παρασύνθηµα

Αν θέλετε πραγµατικά να κρατήσετε µυστικές τις συνοµιλίες σας στο WhatsApp, µπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό που θα χρειάζεται για να ανοίγει η εφαρµογή. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό µπορεί να συµβεί µόνο στο Android και όχι στο iOS. Το Google Play Store έχει πολλές εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προστατεύσουν άλλες εφαρµογές µέσω χρήσης passwords. Γράψτε απλά στο πεδίο αναζήτησης του Play Store τη φράση Lock Apps και τα αποτελέσµατα θα είναι άφθονα.

WhatsApp Web

Η χρήση του WhatsApp δεν είναι απαραίτητο να περιορίζεται στο τηλέφωνό σας, αφού µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε και στον υπολογιστή. Ανοίξτε έναν browser και πηγαίνετε στη διεύθυνση web.whatsapp.com. Αµέσως µετά, ανοίξτε την εφαρµογή στο κινητό σας και πηγαίνετε στις ρυθµίσεις, στην επιλογή WhatsApp Web. Σκανάρετε µε την κάµερα του κινητού σας το QR codeπου υπάρχει στο site του WhatsApp Web και σχεδόν άµεσα θα µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία µέσω του browser. Υπάρχουν πλέον αντίστοιχες desktop εφαρµογές για Windows και Mac[www.whatsapp.com/download].

Μηνύµατα µε πολλούς παραλήπτες

Για να στείλετε ένα µήνυµα σε πολλά άτοµα, χωρίς να καταλάβουν ότι δεν είναι οι µοναδικοί παραλήπτες, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή δηµιουργίας “νέας κοινοποίησης” [New Broadcast], η οποία είναι διαθέσιµη στην αρχική οθόνη, µετά από πάτηµα των τριών τελειών πάνω δεξιά που εµφανίζουν τις επιλογές της εφαρµογής. Θα εµφανιστεί ο κατάλογος µε τις επαφές σας, µέσω του οποίου µπορείτε να δηµιουργήσετε µία οµαδική λίστα παραληπτών [Broadcast List].

Οµαδικές συνοµιλίες

Φυσικά, υποστηρίζεται και η δυνατότητα οµαδικής συνοµιλίας. Από την αρχική οθόνη και πάλι, επιλέξτε New Group [Νέα Οµάδα], δώστε στην οµάδα αυτή όνοµα, επιλέξτε αν θέλετε µία εικόνα που να την αντιπροσωπεύει και πατήστε Next [Επόµενο] για να µπορέσετε να προσθέσετε µέλη στην οµάδα σας.

Τέλος, επιλέξτε Create [Δηµιουργία] και είστε έτοιµοι.

Μεταφορά εγγράφων

Εδώ και µερικούς µήνες, το WhatsApp επιτρέπει και την αποστολή αρχείων κειµένου από τον ένα χρήστη στον άλλο. Για να εκµεταλλευτείτε τη συγκεκριµένη δυνατότητα, µπείτε µέσα σε µία συνοµιλία, πατήστε στο εικονίδιο του συνδετήρα επάνω δεξιά κι επιλέξτε Document [Έγγραφο] από τα εικονίδια που θα εµφανιστούν. Θα µεταφερθείτε σε µία οθόνη όπου θα µπορέσετε να επιλέξετε το επιθυµητό έγγραφο από το Google Drive, τον φάκελο Downloadsτης συσκευής σας και –υποθέτουµε– από άλλες cloud υπηρεσίες, αν έχετε κάποια από αυτές στη συσκευή σας.

Παράθεση µηνύµατος

Το WhatsApp σάς δίνει τη δυνατότητα να παραθέσετε [quote] κάποιο µήνυµα που έχετε γράψει πιο πριν, προκειµένου να απαντήσετε σε αυτό χωρίς να υπάρχει πρόβληµα κατανόησης και χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσετε περιφραστικά σχετικά µε τι απαντάτε. Κάντε λοιπόν scroll up για να βρείτε το επιθυµητό µήνυµα και επιλέξτε το, κρατώντας το δάχτυλό σας πατηµένο επάνω του για µερικά δευτερόλεπτα. Θα εµφανιστεί µία σειρά επιλογών στο επάνω µέρος της οθόνης, στα οποία περιλαµβάνεται και η επισήµανση µε αστέρι που αναφέραµε πιο πριν. Η επιλογή που µας ενδιαφέρει στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το βελάκι που βρίσκεται αριστερά από το εικονίδιο του αστεριού. Μόλις το πατήσετε, το µήνυµα που επιλέξατε θα εµφανιστεί στο κάτω µέρος της συνοµιλίας και θα έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε την απάντηση ή το σχόλιο που θέλετε. Όταν πατήσετε Αποστολή, τα δύο µηνύµατα θα εµφανιστούν οµαδοποιηµένα και επάνω από το παρατιθέµενο µήνυµα θα υπάρχει το όνοµα του χρήστη που το έγραψε [µπορείτε να παραθέσετε και δικά σας µηνύµατα].

Μέγάλη Προσφορά

Μορφοποίηση µηνύµατος

Αν θέλετε να δώσετε έµφαση σε συγκεκριµένες λέξεις ή φράσεις, το WhatsApp πρόσθεσε πρόσφατα κάποιες περιορισµένες δυνατότητες µορφοποίησης του κειµένου των µηνυµάτων. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για τρεις δυνατότητες µορφοποίησης, στο πλαίσιο των οποίων µπορείτε να κάνετε τη γραµµατοσειρά πιο έντονη, να την κάνετε πλάγια ή να προκαλέσετε την εµφάνιση µιας γραµµής κατά µήκος της µέσης των γραµµάτων, σαν να κόβεται. Στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να εισαγάγετε στην αρχή και στο τέλος της λέξης από έναν *αστερίσκο*. Αντίστοιχα, το σύµβολο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να εφαρµοστεί το πλάγιο εφέ είναι η _κάτω παύλα_ και για την τελευταία περίπτωση η ~κυµατοειδής γραµµή~.

Ρυθµίσεις ειδοποιήσεων

Μπαίνοντας στις ρυθµίσεις της εφαρµογής θα δείτε και το πεδίο Notifications[Ειδοποιήσεις]. Από εκεί, µπορείτε να ρυθµίσετε τους ήχους ειδοποίησης νέων µηνυµάτων, τη δόνηση, τα αναδυόµενα παράθυρα και την ενεργοποίηση της φωτεινής ένδειξης της συσκευής σας τόσο για κανονικές όσο και για οµαδικές συνοµιλίες, ενώ µπορείτε να ρυθµίσετε αν θα ακούγεται ήχος και αν θα ενεργοποιείται δόνηση κατά τις κλήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν δεν θέλετε να λαµβάνετε καθόλου ειδοποιήσεις από την εφαρµογή, ο µόνος τρόπος πλήρους απενεργοποίησης είναι να µπείτε στις ρυθµίσεις του λειτουργικού συστήµατος, στον τοµέα των εφαρµογών. Για την περίπτωση του Android, ακολουθήστε τη διαδροµή Settings > Apps [Ρυθµίσεις > Εφαρµογές] και πατήστε στο εικονίδιο του WhatsApp από τη λίστα εφαρµογών που θα εµφανιστεί, απενεργοποιώντας την επιλογή Show notifications [Εµφάνιση ειδοποιήσεων].

Σχεδιάστε επάνω σε φωτογραφίες και βίντεο

Ακόµα πιο πρόσφατα, το WhatsApp µιµήθηκε εν µέρει το Snapchat, το Instagram και το Skype, προσφέροντας τη δυνατότητα προσθήκης κειµένου και σχεδίων σε εικόνες. Τα σχετικά εργαλεία επεξεργασίας εµφανίζονται αυτόµατα µετά από τη λήψη µιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο, ή µετά από τη χρήση ενός σχετικού αρχείου που είναι αποθηκευµένο στην συσκευή.

Για να εµφανιστούν οι εν λόγω ρυθµίσεις, η επιλογή του αρχείου εικόνας ή βίντεο θα πρέπει να προέλθει από το πάτηµα του εικονιδίου της κάµερας που βρίσκεται κάτω δεξιά, µέσα στο πεδίο πληκτρολόγησης των µηνυµάτων. Επιπλέον, µπορείτε να στείλετε και GIFs, τα οποία θα πρέπει πρώτα να έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας και να βρείτε πατώντας το εικονίδιο του συνδετήρα µέσα από τη συνοµιλία και µετά το εικονίδιο Gallery [Συλλογή].

 

           Download:

Μέγάλη Προσφορά
Μέγάλη Προσφορά

Αφήστε μια απάντηση

Pin It on Pinterest

Laptop Netbook σε απίστευτες τιμέςΑγορά τώρα